Badhuis Leidsebuurt

Allereerst is het Badhuis natuurlijk gewoon een hele fijne plek om verse koffie te drinken, je feestje te vieren, te vergaderen of leuke evenementen te organiseren. Maar wat het Badhuis echt bijzonder maakt is de organisatie die erachter zit. Het Badhuis wordt gerund door Leidsebuurtbewoners die zich allemaal vrijwillig inzetten. Iedereen doet waar hij of zij goed in is en wat hij of zij leuk vindt.

Dit maakt dat er een bonte groep zeer uiteenlopende mensen in en om het Badhuis te vinden is. De één zorgt voor de verhuur, de andere houdt de financiën bij, er wordt door iemand muziek geprogrammeerd en door een ander het licht en geluid verzorgd, veel verschillende bewoners draaien bardiensten, anderen coördineren die bardiensten weer, er zijn mensen die de schoonmaak en de voorraad regelen, er is weer iemand die de communicatie verzorgt, er zijn mensen die buurtmaaltijden koken, feestjes organiseren, en ga zo maar door. Iedereen die het leuk vindt om een steentje bij te dragen of iets te organiseren voor de wijk is meer dan welkom!

Hoe werkt het Badhuis?

Sociale binding

Door als bewoners met elkaar samen te werken, ontstaan er mooie onderlinge contacten. Soms heel praktisch en soms worden dit hechte vriendschappen. Men zegt ook wel: het Badhuis draagt op een positieve manier bij aan de sociale binding in de Leidsebuurt.

Waar bijna alles kan

Doordat alles rondom het Badhuis georganiseerd en geregeld wordt door vrijwilligers bieden wij een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten aan. Ook betekent dit dat het gezicht en de activiteiten van het Badhuis in de loop van de tijd kunnen variëren. Het is maar net wie er op dat moment klaar staat om aan de slag te gaan. Je kan het zien als een organisch proces, iedereen krijgt de ruimte om invulling te geven aan de activiteiten in het Badhuis. Daarbij hebben we wel een leidraad: activiteiten georganiseerd namens het Badhuis moeten vrij toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners en geen winstoogmerk hebben. Activiteiten die daarbuiten vallen kunnen natuurlijk ook plaatsvinden, maar dan betaalt de organisatie voor de huur van de zaal.

Bestaansrecht

Natuurlijk heeft het Badhuis ook gewoon maandelijks voldoende inkomsten nodig om de vaste lasten op te brengen. Inkomsten worden gegenereerd uit de verhuur van de zaal, de kantoorruimtes en vanuit de baropbrengsten. Daarnaast is het mogelijk om aan het Badhuis te doneren. Hoe meer donaties, hoe meer ruimte er is voor bewoners om in het Badhuis iets te organiseren voor de mensen in de Leidsebuurt.

Doelstelling

Ons doel is om het Badhuis te maken tot een open plek in de Leidsebuurt waar we elkaar kunnen leren kennen, onszelf kunnen zijn en kunnen groeien, waar projectgroepen de ruimte krijgen zich te organiseren en waar we, als bewoners van de kleine arbeidershuisjes, betaalbare ruimte kunnen huren voor verjaardagsfeestjes. Kortom: we maken van het Badhuis een tweede huiskamer voor alle buurtbewoners!

Badhuis Leidsebuurt
Leidseplein 49
2013 PW Haarlem
E-mail info@badhuisleidsebuurt.nl
Internet badhuisleidsebuurt.nl
Twitter badhuishaarlem
Facebook BadhuisLeidsebuurt