Bewonersvergadering en presentatie verkeersplan: woensdag 13 oktober 20.00 in het Badhuis

Leidsebuurt

Op woensdag 13 oktober is er een bewonersvergadering in het Badhuis (vanaf 20.00). Een belangrijke avond voor de Leidsebuurt, onder meer omdat het aangepaste verkeersplan wordt gepresenteerd. Bewoners van de Leidsebuurt zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen!

Hieronder vind je de punten die we gaan bespreken.

Jaarverslag en Financieel verslag

We kijken kort terug op het afgelopen twee jaar, wat is er gebeurd en waar heeft de wijkraad zich mee bezig gehouden? Wat wil de wijkraad de komende jaren gaan doen? Het financieel verslag ligt ter inzage.

Benoeming nieuwe en oude wijkraadsleden

De nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor. Er moeten wijkraadsleden worden benoemd door de bewonersvergadering.

Fysieke toegankelijkheid

Tijdens de bewonersvergadering vragen we aandacht voor fysieke toegankelijkheid en het belang stoepen toegankelijk te houden.

Fietsstroken Leidsevaart

Er zijn gunstige ontwikkelingen te melden met betrekking tot de fietsstroken aan de Leidsevaart. De wijkraad informeert bewoners wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Verkeersplan

Het aangepaste verkeersplan voor de Leidsebuurt wordt gepresenteerd. Hiermee willen we laten zien hoe de opmerkingen van bewoners zijn verwerkt. Bewoners kunnen laten weten wat ze van het verkeersplan vinden.

Rondvraag

We willen zo veel mogelijk tijd overhouden voor vragen en opmerkingen van bewoners over het Verkeersplan.

Napraten

Aan het eind van de avond is er gelegenheid om na te praten.

Genoeg te bespreken! Wil je meedoen maar liever de vergadering online volgen? Stuur een mailtje naar wijkraad@leidsebuurt.nl !