Verkeersplan Leidsebuurt

Zoals is vermeld in de Leidsebuurtkrant, heeft de wijkraad het bureau BVA verkeersadviezen opdracht gegeven een verkeersplan voor de Leidsebuurt te maken. Het was de bedoeling dit plan aan de wijk te presenteren op de …