Verslag Bewonersvergadering 2022

In juni is de jaarlijkse bewonersvergadering voor bewoners van de Leidsebuurt gehouden. Van die bijeenkomst is een verslag beschikbaar. In het verslag heeft de wijkraad actiepunten opgenomen en aangegeven wat er met de actiepunten inmiddels …

Buurtschouw 2022

Eind mei is er een schouw in de Leidsebuurt. Tijdens een schouw lopen leden van de wijkraad met ambtenaren van de gemeente door de buurt om te kijken waar zaken beter moeten. We kijken dan …