Verkeersplan Leidsebuurt

Zoals is vermeld in de Leidsebuurtkrant, heeft de wijkraad het bureau BVA verkeersadviezen opdracht gegeven een verkeersplan voor de Leidsebuurt te maken. Het was de bedoeling dit plan aan de wijk te presenteren op de …

Nieuwjaars-Leidsebuurtborrel

Voor alle bewoners van onze fijne Leidsebuurt is dit dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een prachtig nieuwjaar te wensen; een gezellige borrel voor jong en oud.De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Leidsebuurt wordt georganiseerd …

Bomen Leidsebuurt

Het gemeentebestuur heeft besloten Haarlem te vergroenen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Ze wil dat er extra bomen worden geplant in de meest versteende wijken van de stad.In 2018 zijn er …