30 procent van de ondernemers uitbetaald

Sinds 6 april staat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud online. Op 16 april zijn de eerste betalingen aan Haarlemse ondernemers en zzp’ers gedaan. Tot en met 22 april is bijna een derde van de aanvragen afgehandeld en uitbetaald. 37 keer is een beroep gedaan op de regeling broodnood. 

Zo’n 8 procent van de aanvragen wordt afgewezen. Dit komt vooral doordat ondernemers hun aanvraagformulier inzenden terwijl er geen recht is. De meer complexere aanvragen worden handmatig verwerkt en kosten veel tijd. Dit komt bijvoorbeeld omdat informatie gecheckt moet worden met andere bronnen.  

De gemeente zet extra mensen in om alle aanvragen te verwerken. Dagelijks staat een telefoonteam van 20 mensen klaar en zijn 30 mensen continu aan het werk om de uitvoering van de regeling mogelijk te maken.

Meer informatie over deze tijdelijke financiële ondersteuning.