Nieuwe noodverordening regio Kennemerland van kracht

De noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland met de nieuwe maatregelen is sinds 10 augustus van kracht. De verordening is ingevoerd om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan. Deze geldt ook voor de gemeente Haarlem. Het gaat om landelijke maatregelen.

Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen: ‘Een verscherping van de maatregelen is voor Haarlem nu niet aan de orde. Het aantal besmetting loopt wel op, maar is nog niet zorgwekkend. Dit monitoren we scherp en als het nodig is hebben we de mogelijkheid aangescherpte maatregelen in te zetten.’ 

Registratieverzoek horeca

Voor de horeca betekent het dat ze nu verplicht zijn om binnen én buiten te werken op basis van reservering, een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats. Daarnaast moet aan alle bezoekers worden gevraagd of ze zich willen registreren.  

Introductieactiviteiten studenten

Voor onderwijsinstellingen geldt dat de introductieactiviteiten voor studenten zoveel mogelijk online georganiseerd moeten worden. Fysieke activiteiten zijn in principe niet toegestaan. De voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland kan ontheffing verlenen van dit verbod, onder strikte voorwaarden. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk, gericht op studie of sport, tot uiterlijk 22.00 uur en er mag géén alcohol genuttigd worden. 

Optie voor lokale mondkapjesverplichting

Verder is in de noodverordening een aanvullende mondkapjesverplichting als optie opgenomen, zodat deze – wanneer nodig – ingezet kan worden. In Haarlem doet de noodzaak zich op dit moment niet voor.

Coronamaatregelen

De aanpaste noodverordening is gebaseerd op de aanscherpingen van de landelijke maatregelen die premier Rutte in de persconferentie van 6 augustus heeft aangekondigd. Het nieuwsbericht over de persconferentie vindt u hier 

De volledige noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland.