Lintjesregen via beeldverbinding

Op de dag vóór Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele Lintjesregen plaats. 16 Haarlemmers krijgen een lintje. Het was gepland dat de burgemeester de bijbehorende versierselen vandaag zou opspelden. Maar als gevolg van de coronamaatregelen worden deze later dit jaar uitgereikt.

Wel heeft burgemeester Jos Wienen de 16 Haarlemmers persoonlijk op de hoogte gebracht van hun onderscheiding via een beeldverbinding.

Wim Eggenkamp is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Marleen Klooswijk en de heren Choenni, Luttik, Molenkamp en Smithuis zijn benoemd tot Ridder in de Orde van  Oranje-Nassau. De andere hieronder genoemde gedecoreerden mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De heer W.M.N. (Wim) Eggenkamp (74)

Wim Eggenkamp zet zich inmiddels enige tientallen jaren in voor het behoud en herstel van nationaal cultureel erfgoed. Hij was in Haarlem eerder onder meer voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk, die zich begin jaren 2000 heeft sterk gemaakt voor de ingrijpende restauratie van de Grote of Sint Bavokerk. In 1999 werd Wim Eggenkamp voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Onder zijn inspirerende leiding vond tussen 2005 en 2019 de omvangrijke restauratie plaats van deze Koepelkathedraal. Deze restauratie werd vorig jaar beloond met een Europa Nostra Award in de categorie ’Behoud’.

Mevrouw M.J. (Marleen) Klooswijk (57)

Marleen Klooswijk is inmiddels 32 jaar de drijvende kracht achter de Stichting Multiplex / Houtfestival, die jaarlijks in Haarlem het Houtfestival organiseert. Dit gewaardeerde Haarlemse festival brengt de bezoeker in aanraking met andere culturen. Dit met het doel het onderling begrip tussen bevolkingsgroepen te bevorderen. Het Houtfestival staat sinds enige jaren ook op regionaal en zelfs landelijk niveau in de belangstelling. Marleen Klooswijk was meer dan 21 jaar voorzitter van het bestuur van de Stichting Multiplex / Houtfestival. Sinds 9 jaar vervult zij de functie van secretaris.

De heer C. (Chandersen) Choenni (65)

Prof. dr. Chan Choenni is een veelvuldig geraadpleegde wetenschapper op het gebied van migratiegeschiedenis en adviseur als het gaat om bevordering van integratie van (jonge) migranten in de Nederlandse samenleving. Hij was de eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Hindostaanse Diasporastudies, in 2010 gevestigd aan de Vrije Universiteit. Op zijn naam staan talrijke publicaties over de Hindostaanse geschiedenis van Suriname en van Hindostanen. Zijn (veelal vrijwillige) inzet voor de bevordering van integratie verrichtte hij onder meer voor de Raden van Toezicht van het Tympaan Instituut, de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Zuidoost en Museum Catharijne Convent.

De heer H. (Hans) Luttik (62)

Hans Luttik zet zich inmiddels vele jaren in voor het de versterking en verbreding van de samenwerking tussen de kerken in Haarlem en in de regio Zuid-Kennemerland. Hij was in de regio onder meer de aanjager van het in 2006 gestarte netwerk Geloven in de Stad. Onder de vlag van Geloven in de Stad was Hans Luttik onder meer als inspirator en adviseur actief voor Het Open Huis voor maatschappelijk werk en de Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen. Hij is tot slot voorzitter van het Samenwerkingsverband Jeugd, waarin Haarlemse organisaties samenwerken die zich op jeugdwerk richten.

De heer W.M. (Wim) Molenkamp (83)

Wim Molenkamp zet zich inmiddels meer dan 60 jaar belangeloos in voor de wereldwijde zendingsorganisatie World Outreach. Dit onder meer als directeur van World Outreach International en inmiddels sinds 15 jaar als voorzitter van het bestuur van de stichting World Outreach Nederland. Hij droeg vanuit die rol bij aan de realisering van kindertehuizen, opvang voor ex-prostituees en organisaties voor noodhulp en ontwikkeling. Daarnaast zet Wim Molenkamp zich inmiddels 25 jaar belangeloos in voor de Pinkstergemeente in Nederland en de gemeente Immanuël in Haarlem in het bijzonder.

De heer R.M.H. (Robin) Smithuis (66)

Robin Smithuis is radioloog. Hij stond in 2004 aan de basis van radiologyassistant.nl, een veel geraadpleegde wetenschappelijke website die zich richt op onderwijs aan arts-assistenten die opleiding tot radioloog volgen, maar ook aan inmiddels gekwalificeerde radiologen in binnen- en buitenland. De door sponsorgeld verkregen inkomsten van de website en de opbrengsten van applicaties doneert Robin Smithuis rechtstreeks aan de Stichting Medical Action Myanmar. Deze organisatie verricht in Myanmar op grote schaal medische projecten.

De heer S.D. (Sjoerd) Adema (73)

Sjoerd Adema is meer dan 30 jaar belangeloos actief voor IJsclub Haarlem. Hij begon als begeleider en instructeur voor de jeugdafdeling en werd later jeugdtrainer, trainer voor de C-selectie en seniorenbegeleider. Hij zette trainingsprogramma’s op voor de selectiegroepen en haalde voor IJsclub Haarlem een sponsor binnen. Daarnaast is Sjoerd Adema in Loenen en in Noordwijk actief voor de Stichting Goed Kamp die tot doel heeft het kamperen te bevorderen, op een eenvoudige, natuurvriendelijke en duurzame manier.

De heer F. (Fred) Drenth (73)

Fred Drenth zet zich in diverse vrijwilligersfuncties langdurig belangeloos in voor de samenleving. Hij is politiek actief als voorzitter van de regionale afdeling van de ChristenUnie. Hij is daarnaast actief voor de Christelijk Gereformeerde gemeente in Haarlem. Fred Drenth is voorts medeorganisator van maandelijkse kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstandelijke beperking. Daarnaast biedt hij via de kerkelijke wijkgemeente Het Open Huis in Schalkwijk ondersteuning aan mensen die problemen ondervinden met huisvesting en levensonderhoud. Tot slot zet Fred Drenth zich in voor de begeleiding van vluchtelingen en organiseert hij humanitaire hulp voor de allerarmsten in Roemenië en eerder ook in Hongarije.

Mevrouw G. (Gerda) Drenth-Bosman (71)

Gerda Drenth zette en zet zich eveneens via diverse vrijwilligersfuncties langjarig in voor de samenleving. Zij is sinds 2014 koster in de Goede Herderkerk. Daarvóór ondersteunde zij 14 jaar lang het toenmalige kostersechtpaar. Gerda Drenth is daarnaast lange tijd actief voor Sonrise, een project van een groot aantal kerken in Zuid-Kennemerland die elke zomer op 10 locaties een week met sport en spel voor de buurt organiseren. Zij was ook 5 jaar secretaris van Het Kruispunt, die opvang organiseert voor personen die dak- of thuisloos zijn.

Mevrouw M.E.M. (Greet) Hersman-Sintenie (74)

Greet Hersman is inmiddels 36 jaar algemeen vrijwilliger bij de Zonnebloem in Haarlem-Noord. In al die jaren legt zij trouw elke week bezoeken af aan totaal 4 leden van de Zonnebloem. Greet Hersman was 13 jaar secretaris van de afdeling Haarlem-Noord van de Zonnebloem. Zij organiseert en coördineert daarnaast met veel succes onder meer het jaarlijkse uitje van de Zonnebloem naar het volkstuincomplex in Haarlem-Noord. Naast haar activiteiten voor de Zonnebloem is Greet Hersman inmiddels 36 jaar als vrijwilliger actief voor de parochiegemeenschap Schoten/Mariakerk.

De heer A. (Anton) Koper (64)

Anton Koper zet zich inmiddels 45 jaar belangeloos in voor de Haarlemse Korfbal Club (HKC) Aurora. Hij organiseert al vele jaren het Pinksterkamp voor de jeugd. Daarnaast is Anton Koper 27 jaar organisator van de Open Aurora Prikkampioenschappen, de jaarlijkse afsluiting van het seizoen.  Hij was tussen 1993 en 2003 voorzitter van HKC Aurora. In die periode is een nieuw clubhuis gerealiseerd, waar Anton Koper met een aanzienlijke ureninzet aan heeft bijgedragen.

De heer M.J.M.W. (Martien) Luijcks (68)

Martien Luijcks stond 25 jaar geleden mede aan de wieg van het InformatieSteunPunt GGZ (ISP) in Haarlem. Sindsdien vervult hij voor het ISP de functie van coördinator en verzorgt hij de publiciteit. Sinds 5 jaar is hij tevens penningmeester van het bestuur. Het ISP biedt laagdrempelige opvang voor mensen met een psychosociaal probleem. Ook bij geldzorgen, huisvestingsproblematiek en relatieproblemen helpt het ISP de klant de weg te vinden richting instanties en in de veelvoud van regelingen.

De heer P.R. (Peter) Saarloos (75)

Peter Saarloos zet zich inmiddels 50 jaar in als vrijwilliger voor de Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk. Hij verzorgt het drukwerk, inclusief redactionele taken en fotografie, ook voor andere wijkgemeenten van de Haarlemse Protestantse Gemeente. Daarnaast is Peter Saarloos meer dan veertig jaar actief als bestuurslid van de Fotokring Zandvoort en de afdeling Kennemerland van de Fotobond. Voor die laatste organisatie organiseert hij onder meer de in het land gewaardeerde regionale fotocompetitie.

De heer J. (Hans) van der Straaten (71)

Hans van der Straaten is 35 jaar breed actief voor de Koninklijke Haarlemsche Football Club (HFC). Sinds vijftien jaar organiseert hij onder de vlag van die vereniging het G-voetbal voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Daarnaast zet Hans van der Straaten zich in voor het ABC Architectuur Centrum. Hij was ook medeoprichter van de stichting die de geschiedenis van Haarlem als filmstad op de kaart zet. Tot slot is Hans van der Straaten secretaris voor de Lieven de Key Penning. Deze Haarlemse onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een stedenbouwkundig project waarbij op het gebied van architectuur, monumenten, duurzaamheid of landschap een bijzondere prestatie is geleverd.

De heer P.L. (Peter) Zuidam (75) en mevrouw H.A. (Helma) Zuidam (71)

Peter Zuidam zet zich inmiddels meer dan 30 jaar in voor de Stichting Vinkenslag, de stichting die het beheer verzorgt van het clubhuis van de Scoutingvereniging Bos en Duin in Bloemendaal. Hij is inmiddels 18 jaar voorzitter van het stichtingsbestuur. Peter Zuidam houdt zich tevens een dag per week bezig met onderhoudswerkzaamheden in en rondom het clubhuis. Ook voor de scoutingvereniging zelf is Peter Zuidam als vrijwilliger breed actief. Tot slot zet hij zich inmiddels 10 jaar in als instructeur bij Stichting Delftwijk Digit@@l, de stichting die tot doel heeft ouderen vertrouwd te maken met de digitale wereld.  
 
Helma Zuidam zet zich meer dan 30 jaar in voor de Scoutingvereniging Bos en Duin in Haarlem, waarvan 30 jaar in de functie van secretaris en sinds kort als lid van het bestuur. Zij verricht daarnaast tal van organisatorische taken, zoals het vervoer van leden naar de opkomsten en de kampen en het schoonmaken van het clubhuis. Daarnaast zet Helma Zuidam zich belangeloos in voor de Stichting Molen de Adriaan in Haarlem. Sinds 2 jaar zet zij zich tot slot ook in voor de leefbaarheid van het Garenkokerskwartier.