Opening terrassen


De terrassen mogen vanaf maandag 1 juni onder voorwaarden weer open. Het college van B en W verwacht halverwege volgende week de maatregelen voor uitbreiding van de Haarlemse terrassen bekend te maken. 

Om de vereiste 1,5 meter te kunnen garanderen, kunnen er minder mensen op dezelfde oppervlakte plaatsnemen. Dit betekent extra inkomstenderving voor de al zwaar getroffen horeca. Gemeente Haarlem wil het graag mogelijk maken om tijdelijk terrassen uit te breiden om het verlies aan inkomsten te verminderen. Er is echter beperkt ruimte beschikbaar voor alle voetgangers, fietsers en terrassen. En we moeten de RIVM-maatregelen waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden hanteren. Dit vraagt dus om maatregelen, waarbij we de openbare ruimte zo goed mogelijk benutten.

De gemeente werkt met voorwaarden waar de uitbreiding van de terrassen aan moet voldoen. Horecaondernemers hoeven dan niet van tevoren een aanvraag voor uitbreiding in te dienen.

van haarlem.nl