Wethouder Roduner bezoekt Leidsebuurt

Vrijdag 2 juli bezocht wethouder Floor Roduner (P.v.d.A.) de Leidsebuurt. De wethouder maakte een korte wandeling door de buurt, samen met leden van het Bewonersbedrijf Leidsebuurt, een vertegenwoordigster van de bewoners van het Brouwersplein en leden van de wijkraad. We bezochten het Badhuis, het Brouwersplein en de Westerstraat en keken we naar de verkeerssituatie (het ontbreken van een fietsstrook) op de Leidsevaart.

Onderwerpen die met de wethouder besproken werden waren onder meer: verkeerssituatie, meer en beter groen in de wijk, klimaatadaptatie, funderingsherstel, parkeren en speeltuin Brouwersplein.

Floor Roduner heeft Haarlem Zuidwest (waaronder de Leidsebuurt) als aandachtsgebied.