Agenda openbare bewonersvergadering

Leidsebuurt

Op maandag 20 juni 2022 is er een openbare bewonersvergadering in het Badhuis (vanaf 19.30). Laat je stem horen! Met jouw bijdrage kunnen we plannen maken om in samenwerking met de gemeente onze mooie wijk nog mooier te maken. De wijkraad heeft zich de afgelopen ingezet voor meer verkeersveiligheid en vergroening van de openbare ruimte, maar er zijn nog meer uitdagingen, zoals energietransitie, wateroverlast, handhaving en sociale cohesie. Hoe gaat het met de Leidsebuurt? Wat kan er beter? Heb jij ideeën, plannen of wensen?

Agenda

Hieronder vind je de onderwerpen die we achtereenvolgens zullen behandelen.

  • Voorstelronde wijkraadsleden
  • Afscheid Jan Willem Hollink
  • Overzicht activiteiten wijkraad
  • Financieel jaarverslag
  • Schouw 2022
  • Wat doen we de komende jaren?
  • Rondvraag
  • Afsluiting
  • Borrel