Leefbaarheid en Initiatiefraad zoekt 2 nieuw leden uit Haarlem Zuidwest en Noord

Beslist u mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee? Ook in 2020 heeft gemeente Haarlem een budget van 230.000 euro beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Alle Haarlemmers kunnen aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt 1 Haarlemmer plaats in de raad. De gemeente is op zoek naar 2 nieuwe raadsleden, uit Haarlem Zuidwest en Noord. Enthousiast? Geef u dan nu op! 

De stad bepaalt

Maar wie krijgt budget voor hun idee? Dat is aan de stad. De Leefbaarheid en Initiatiefraad, bestaande uit 5 inwoners van Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel, beoordelen de aanvragen en verdelen het geld. Eén van de gebiedsverbinders van gemeente Haarlem ondersteunt de raad, maar heeft geen stem. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed initiatief is voor de stad.

Geef u op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad

Leden van de Leefbaarheid en Initiatiefraad worden voor een periode van 2 jaar gekozen, daarna kunnen andere mensen zich opgeven voor een plek in de raad. Daarom zijn we nu op zoek naar mensen uit Haarlem Zuidwest en Noord die het leuk vinden om vanuit deze stadsdelen deel te nemen. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Zuidwest of Noord kan zich tot en met 30 november 2019 opgeven voor deze raad. Dat kan door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen. Alleen het gekozen lid krijgt voor half december bericht.

Gebruikmaken van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget

Bekijk de pagina van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget voor meer informatie.