Regels voor wijkraden aangepast in nieuwe verordening

De Haarlemse gemeenteraad stemde donderdagavond 28 januari in met de nieuwe wijkraadsverordening. In de verordening staan alle regels voor de wijkraden. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.  

Haarlem was de eerste stad met wijkraden. De eerste wijkraadsverordening stamt uit 1974 en de eerste wijkraad werd in de Leidsebuurt opgericht. Wijkraden krijgen subsidie om de belangen te behartigen van de bewoners en ondernemers in de wijk. Tot nu toe werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over alle wijken die Haarlem telt. Ook de wijken zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld verdeeld over de bestaande wijkraden. Als een nieuwe wijkraad wordt opgericht wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.  

De nieuwe verordening is samen met de wijkraden van Haarlem vormgegeven en heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De wijkraadsverordening is duidelijker geworden op een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe een wijkraad opgericht kan worden. Procedures uit het verleden lieten zien dat in de oude tekst ruimte was voor discussie. Ook de gebiedswethouders hebben een prominentere rol gekregen in de verordening.

De wijkraadsverordening is terug te vinden onder agendapunt 12 via deze link https://haarlem.notubiz.nl/vergadering/816096/Vragenuur%20_%20Gemeenteraad%2028-01-2021

Van haarlem.nl