Verkeersplan aangeboden aan de gemeente

Na twee bewonersvergaderingen in maart en oktober 2021 en veel communicatie met bewoners en belanghebbenden is een definitieve versie van het Verkeersplan ontstaan. Dit plan is aangeboden aan de gemeente, die het verder zal oppakken.

Hoe gaat het dan verder?

Na vaststelling van een budget zal het plan worden uitgewerkt tot een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt dan weer gepubliceerd. Vervolgens treedt de formele inspraakprocedure in werking. Tijdens deze formele inspraakprocedure kan bezwaar worden ingediend en zal de gemeente bekijken of de ingebrachte bezwaren gegrond zijn dan wel verholpen kunnen worden. Bij een positieve afronding van de bezwaarprocedure kan het verkeersbesluit worden vastgesteld en zal de Gemeente over gaan tot uitvoering.

Zie ook

Het verkeersplan downloaden