Bewaar textiel zoveel mogelijk thuis

Door de coronacrisis staat de gescheiden inzameling en verwerking van textiel onder druk. De inzamelcontainers voor textiel zitten voller dan normaal en textielsorteerders en -verwerkers kunnen de grote hoeveelheden aangeboden textiel niet verwerken. Spaarnelanden roept inwoners daarom op om textiel zoveel mogelijk thuis te bewaren. Door het textiel tijdelijk thuis te bewaren kan het op een later moment weer hergebruikt worden. 

Beperkte opslagcapaciteit

Bij een overschot aan textiel bestaat de mogelijkheid dat het textiel als restafval verwerkt wordt. Door de maatregelen en de toegenomen aangeboden hoeveelheid moet het ingezamelde textiel tijdelijk worden opgeslagen. De opslagcapaciteit is beperkt en niet toereikend. Daarnaast heeft opslag vaak een nadelig effect op de kwaliteit van het aangeboden textiel. Hierdoor kan opslag er toe leiden dat het textiel uiteindelijk alsnog als restafval verwerkt wordt.

Tips om textiel tijdelijk zo goed mogelijk te bewaren:

• Zorg dat het textiel schoon en droog is;
• Bewaar het bij voorkeur in een vuilniszak of afsluitbare tas;
• Bewaar het textiel op een droge plek;
• Zet geen textiel naast de inzamelcontainers, dit wordt als restafval verwerkt.

Bewaar textiel zoveel mogelijk thuis.

Van spaarnelanden.nl