Haarlemse huishoudens verbruiken minder gas en elektriciteit

De Duurzaamheidsmonitor 2019 is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het gas- en elektriciteitsverbruik van Haarlemse huishoudens in 2018 is afgenomen ten opzichte van 2017. De commerciële dienstverlening laat echter een toename van CO2 zien, waardoor in 2018 de totale CO2-uitstoot in Haarlem ten opzichte van 2017 met ongeveer drie procent is toegenomen. Toch is er een dalende trend te zien in de periode 2012-2018.

Verspreid over Haarlem worden projecten uitgevoerd om energie te besparen, energie op te wekken en om van het aardgas af te gaan. Zo zijn er het afgelopen jaar 4.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken in de Waarderpolder geplaatst, zijn er 2 collectieve zonnestroomdaken in de stad bij gekomen en hebben energiecoaches meer dan 400 adviezen gegeven.

Haarlem wordt steeds gasvrijer

Met de campagnes Haarlem wordt steeds gasvrijer en de Groene Mug worden Haarlemmers voorbereid op een duurzame toekomst zonder aardgas. Haarlemmers krijgen tips hoe ze energie kunnen opwekken, minder energie kunnen gebruiken en zelfs van het gas af kunnen. Ook inspireren Haarlemmers elkaar door hun verhaal te delen over hoe ze hun woning hebben verduurzaamd. Steeds meer mensen zijn bezig met het verduurzamen van hun huis. Ook in 2020 kunnen woningeigenaren die van het aardgas af willen gebruik maken van de subsidie Haarlem Aardgasvrij en van de Duurzaamheidslening van de gemeente. Met deze lening is het mogelijk om energiebesparende maatregelen te bekostigen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een groen dak.

Bekijk de Duurzaamheidsmonitor 2019.

Foto: Bibi Veth