Kleurrijke afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’

Haarlemmers scheiden hun afval steeds meer. Dit betekent minder restafval en meer afval geschikt voor recycling oftewel hergebruik. ‘Elke kilo telt’ is niet voor niks de slogan van de campagne die 15 juni is gestart. Op reclameborden, in advertenties en online zijn opvallende en kleurrijke campagnebeelden en -boodschappen te zien.

De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 213 kg per inwoner per jaar. De gemeente wil deze hoeveelheid verminderen. Daarom zijn er de afgelopen jaren duo-containers geplaatst voor papier, gft, plastic, textiel, glas en blik en drinkpakken. Zodat inwoners hun afval, dicht bij huis, gescheiden kunnen inleveren. Ook op straat zijn meer containers toegevoegd om afval gescheiden in te leveren. Hier komen meer locaties bij. Want, elke kilo telt.

Haarlems parfum

In opdracht van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden is de Haarlemse kerstboom van 2019 verwerkt tot een Haarlems huisparfum. Een mooi voorbeeld van afval dat niet stinkt.

Lees meer over de acties ‘Test je Reukzin’ en ‘De geluiden van afval’ op Spaarnelanden.nl. Hierbij kunt u een parfumhoutje of een flesje Haarlems huisparfum winnen.

Op wijscheidenafval.nl leest u meer over Elke kilo telt.