Plaatsing afvalscheidingscontainers

Als het goed is hebben alle bewoners van de Leidsebuurt een brief ontvangen ‘Elke kilo telt’ over afvalscheiding. In de brief wordt aangekondigd dat in de Leidsebuurt afvalscheidingscontainers worden geplaatst in de periode 1 t/m 12 maart 2021.

Ze zijn direct te gebruiken. In de online Afvalwijzer van Spaarnelanden kun je tegen die tijd zien waar de dichtstbijzijnde containers staan (https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl).

Meer informatie over inzameling van afval in de Leidsebuurt en de locaties van de afvalcontainers vind je hier:
https://leidsebuurt.nl/blog/milieu-en-duurzaamheid/leidsebuurt-gaat-over-op-omgekeerd-afval-inzamelen