8,2 miljoen voor ontwikkelzone Zuidwest

De minister van BZK heeft vandaag, 18 februari, bekend gemaakt dat Zuidwest in Haarlem één van de tien projecten is, die is uitgekozen in de tweede tranche ‘Impulsregeling Woningbouwversnelling’.

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): ”Dit is een enorme impuls voor Haarlem! Voor deze ontwikkelzone Zuidwest is 8,2 miljoen aangevraagd en nu ook toegekend. BZK stelt als voorwaarde dat minimaal 50% van de te bouwen woningen betaalbaar is. Daar voldoet Haarlem ruimschoots aan in Zuidwest: de wijk gaat een divers aanbod van woningen bieden waar sociale woningbouw centraal staat en het zuidwestelijke deel van de stad meer in balans komt. Een belangrijke bijdrage aan een ongedeelde stad.”

Woningbouwimpuls

Woningtekort is de afgelopen jaren sterk toegenomen, ook in Haarlem. De financiële bijdrage van het Rijk komt voort uit de Woningbouwimpuls. Met deze regeling heeft het kabinet in 2019 € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het inlopen van het landelijke woningtekort en het versnellen van de bouwproductie, vooral voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het geld wordt in tranches beschikbaar gesteld. De bijdrage voor ontwikkelzone Zuidwest komt uit de tweede van in totaal vier tranches. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Impulsregeling is cofinanciering. De 8,2 miljoen is een verdubbeling van het geld dat Haarlem zelf ook al beschikbaar heeft gesteld uit de reserve van de ongedeelde stad. Het totaal voor de zone komt op 16,4 mln. In de eerste tranche is Europaweg in Schalkwijk één van de 27 projecten die is uitgekozen in de Impulsregeling.

Ontwikkelzone Zuidwest

De ontwikkelzone Zuidwest bestaat uit zes deelgebieden die in een langgerekte zone liggen die begrensd wordt door het spoor, de N208, de Leidsevaart en de Westergracht. Het is de ambitie van Haarlem om het gebied te transformeren tot woon-werk-gebied. De door de gemeenteraad vastgestelde ontwikkelvisie Zuidwest stelt voor 1470 woningen te realiseren. De ontwikkeling van deze binnenstedelijke zone moet ook een kwaliteitsimpuls betekenen voor de leefomgeving van de aansluitende wijken. Voorzieningen en werkgelegenheid moeten meegroeien met de toename van het aantal inwoners.

Van haarlem.nl