Bouwnieuws maart 2021

Bouwnieuws maart 2021

Beste buren,

Graag geven wij u weer een update over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen op de bouwplaats van Plaza West. We vertellen u onder andere meer over de afbouwwerkzaamheden en de verwachte oplevering van de gebouwen 1, 5 en 6.

Gebouw 1 & 6

Op dit moment zijn we druk bezig met afbouwwerkzaamheden in de woningen van gebouw 1 en 6, zoals stuc-, tegel- en schilderwerk. Het resultaat is aan de buitenkant al goed zichtbaar en daar zijn we trots op! De binnentuinen die bij deze gebouwen horen zijn ook aangelegd en we verwachten dat de eerste bewoners in mei hun woning zullen betrekken. 

Onderstaande afbeeldingen geven u een impressie:

Gebouw 5

Ook is de afbouw van gebouw 5 in volle gang. De begane grond (ook wel de plint genoemd) wordt straks betrokken door de Action, Aldi en een aantal kleinere winkels. We verwachten dat dit gebouw eind juni wordt opgeleverd.

Beplanting Plaza West

Verder is er overleg geweest met de wijkraden Houtvaartkwartier en Leidsebuurt over de beplanting in Plaza West. De lage begroeiing wordt voor de oplevering van de gebouwen aangelegd. Het planten van de bomen gaat rond november van dit jaar plaatsvinden zodat de bomen beter kunnen aanslaan.

Transport 

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen. Via onderstaand kaartje ziet u de routes van diverse verkeersstromen:

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Van maandag tot en met vrijdag werken we meestal tussen 07:00 en 18:00 uur. Om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij werken dan meestal tussen 07:00 en 14:30 uur en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken.

Verhuur woningen Plaza West

Inmiddels is de verhuur van de woningen in Plaza West van start gegaan. Wanneer u interesse heeft om hier te wonen of op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen m.b.t. de verhuur, dan kunt u zich inschrijven via de projectwebsite www.hureninplazawest.nl. Op deze website vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen en waar u terecht kunt met overige vragen over de verhuur.

Communicatie en vragen over Plaza West

Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl