Plaza West: bouwnieuws april 2020

Nieuwsbrief Plaza West 15 april 2020

Werkzaamheden gebouw 1 & 6

In gebouw 1 is de betonvloer van de vierde verdieping gestort. Zodra de wanden hier klaar zijn kunnen we aan de slag met de bouw van het dak. Verder is de ruwbouw van gebouw 6 bijna gereed. We verrichten op dit moment de laatste werkzaamheden op het dak, waaronder het storten van beton, het aanbrengen van isolatie en dakbedekking. Verder zijn we ook gestart met werkzaamheden binnenin het gebouw en is er een start gemaakt met de montage van de inpandige installaties. 

Werkzaamheden gebouw 5

Op de plek van gebouw 5 zijn we de afgelopen periode druk bezig geweest met werkzaamheden aan de keldervloer, de wanden van de toekomstige parkeerkelder en de begane grond vloer. Binnenkort starten we met het plaatsen van steigers rondom het gebouw. 

Verwijderen damwanden gebouw 5

Deze week gaan we aan de slag met het verwijderen van de damwanden bij gebouw 5. We trekken de damwanden m.b.v. een speciale stelling stuk voor stuk uit de bodem en hijsen deze op een trailer. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Transport

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen.

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Eerder werkten wij veelal van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur, maar om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij verwachten dat we de komende periode op zaterdagen tussen 07:00 en 14:30 uur aan het werk zijn en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken. 

Communicatie en vragen over Plaza West
Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl

Op onze website vindt u een overzicht waar u terecht kunt met overige vragen.