Plaza West: bouwnieuws augustus 2020

Werkzaamheden gebouw 1 & 6

Er wordt hard gewerkt aan de afbouw van gebouw 1 en 6. Denk hierbij aan het uitvoeren van metselwerk en het plaatsen van kozijnen. Ook binnen in de gebouwen zijn we druk aan het werk, onder andere met stuc-, tegel- en schilderwerk. De gebouwen komen wekelijks met het demonteren van de steigers steeds meer in zijn geheel tevoorschijn. Onderstaande afbeeldingen geven u een impressie van de gebouwen.

Werkzaamheden gebouw 5

Bij gebouw 5 zijn we nog steeds druk bezig met het uitvoeren van werkzaamheden aan de betonwanden en aan de vloer. We maken bekistingen, vlechten betonijzer en leggen elektra en riolering aan. Inmiddels zijn we aanbeland op het dak, waar we binnenkort aan de slag gaan met de betonstort. Ook gaan we hier binnenkort aan de slag met het metselwerk van de gevel. Het gebouw komt dan met het afbreken van de steigers per verdieping langzaam tevoorschijn. 

Aanleg riolering en nutswerkzaamheden
Verder starten we eind augustus met de aanleg van riolering en het uitvoeren van nutswerkzaamheden. Voordat we hiermee aan de slag gaan moeten er enkele oude funderingsresten worden verwijderd. Helaas kunnen wij deze werkzaamheden niet uitvoeren zonder dat dit gepaard gaat met enige geluidsoverlast. Wij verwachten dat het verwijderen van de oude funderingsresten ca. 1 week in beslag neemt.

Maatregelen stof vanaf de bouwplaats

Vanwege het droge weer de afgelopen periode, hebben wij sproeiers op en rondom de bouwplaats geplaatst om stofoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben wij ons vrachtverkeer gevraagd om rustig te rijden, zodat er zo min mogelijk stofoverlast wordt veroorzaakt.

Transport 

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen.

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij verwachten dat we de komende periode op zaterdagen tussen 07:00 en 14:30 uur aan het werk zijn en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken.

Verhuur woningen Plaza West

Aan het begin van de zomer is er een website online gegaan die gaat over de verhuur van de woningen in Plaza West: https://www.hureninplazawest.nl/. Wanneer u interesse heeft om hier te wonen of op de hoogte wil blijven over de verhuur van de woningen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via deze website.

Communicatie en vragen over Plaza West

Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl

Op onze website vindt u een overzicht waar u terecht kunt met overige vragen.