Tentoonstelling Haarlem Zuidwest i.v.m. ontwikkelingen spoorzone

Vanaf 24 februari is deze tentoonstelling te zien in de wijk zelf. Het vertelt over de toekomstplannen, de recente toevoegingen en de historie van de wijk Zuidwest. In de wijk staat ontzettend veel op stapel, de gehele zone rond het spoor zal (her)ontwikkeld worden tot een nieuw woon- en werkgebied. In het kader van die ontwikkelingen zijn gemeente, ontwikkelaars en stadmakers bezig met de manier waarop de nieuwe spoorzone het best ingevuld kan worden. Daarbij is het belangrijk om ook de geschiedenis van de wijk in ogenschouw te nemen en als startpunt te gebruiken voor de nieuwe ontwikkelingen. Lees verder op haarlem.nieuws.nl