Een op drie Haarlemse jongeren voelt zich weleens onveilig

Het CBS heeft onderzocht hoeveel Nederlanders ouder dan 15 jaar zich vorig jaar onveilig hebben gevoeld in hun stad. De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vragen zijn uitgezet bij gemeenten met zeventigduizend inwoners en meer.

Iets meer dan 34 procent van de Haarlemmers voelde zich in onze stad soms niet helemaal veilig. Het is iets minder dan in 2017, toen was het 37 procent. Dat is het laagste percentage sinds 2013. In de eigen woonomgeving ligt het percentage lager. Zestien procent geeft aan zich in de eigen buurt weleens onveilig te hebben gevoeld.

Van haarlem105.nl