Collegevoorstel milieuzone: Haarlem werkt aan schone lucht

Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorkeur uitgesproken over de invulling van een Haarlemse milieuzone. Het voorstel is een verbod op de meest vervuilende, oudere vrachtwagens tussen de Randweg, Kleverlaan, Prins Bernhardlaan en Haarlemmerhout per 2022. Dit wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze ambitie uit het coalitieakkoord Duurzaam Doen krijgt hiermee invulling. Het college kiest voor het verbieden van vrachtwagens ouder dan Euro VI en voor het hele centraal stedelijk gebied. De uitstoot van diesel door verouderde bestel- en vrachtauto’s heeft veel negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet om de uitstoot van stikstofoxiden, fijnstof en roet in en rond de binnenstad aanzienlijk terug te brengen.

Haarlem is in 2015 al toegetreden tot de landelijke samenwerking Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Dit samenwerkingsverband streeft ernaar om in 2025 alleen nog maar vracht- en bestelwagens die geen milieuschadelijke stoffen uitstoten toe te laten in de binnenstad. In dat jaar moet er sprake zijn van een zogenaamde nul-emissiezone. De details van de uitwerking van dit voorstel worden de komende periode besproken met belanghebbenden. Het college wil graag voor de zomer tot een ontwerpbesluit komen waarover inspraak plaatsvindt.

Kijk hier voor het collegevoorstel.

Van haarlem.nl