Online bewonersvergadering 15 maart

Leidsebuurt

Er komt een online Bewonersvergadering op 15 maart. Belangrijkste punt van die vergadering is het verkeersplan voor de Leidsebuurt. De wijkraad heeft een paar jaar geleden een plan gemaakt om het verkeer in de Leidsebuurt logischer en veiliger te maken. Verkeersbureau BVA heeft vervolgens een plan voor de verkeerscirculatie ontwikkeld. Door de corona uitbraak is tot twee keer toe een bespreking uitgesteld, die gaat nu online plaatsvinden.

Op 15 maart 20.00-22.00 u is de presentatie en bespreking onder de bewoners van de Leidsebuurt. Doel is te bekijken of er voldoende draagvlak is onder de bewoners om het plan doorgang te laten vinden en uit te laten voeren. Het plan is in te zien op https://leidsebuurt.nl/…/verkeer/verkeersplan-leidsebuurt/.

Wil je de online presentatie bijwonen? Meld je aan door een mail te sturen aan wijkraad@leidsebuurt.nl.