Toezegging gemeente over fietsstroken / belijning op de Leidsevaart

Veel bewoners van de Leidsebuurt ergeren zich al jaren aan het ontbreken van fietsstroken op de Leidsevaart ter hoogte van de Leidsebuurt. Een gevaarlijke situatie voor scholieren en andere fietsers. Na veel aandringen en klagen vanuit de wijkraad heeft de afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte van de gemeente Haarlem een brief gestuurd waarbij de gemeente toezegt de toestand te verbeteren in 2021 of 2022. In de brief staat onder meer:

We zetten ons in 2021 maximaal in om dit [gekleurde fietsstroken] voor 2022 voor elkaar te krijgen door subsidie aan te vragen en we houden u van de vorderingen op de hoogte. Wanneer blijkt dat subsidie niet lukt, dan proberen we in 2021 alleen belijning.

We hopen dat hiermee een stap is gezet naar het veiliger maken van de Leidsevaart voor iedereen.