Adverteren in de Leidsebuurtkrant

De Leidsebuurtkrant informeert bewoners over allerlei zaken en wetenswaardigheden in en om de buurt en probeert hen betrokken te houden bij hun directe omgeving. De Leidsebuurtkrant verschijnt vier keer per jaar in een oplage van ongeveer 2.200 stuks en wordt huis aan huis bezorgd. In de krant worden ook advertenties geplaatst van bedrijven die in de Leidsebuurt gevestigd zijn of zich op bewoners van de Leidsebuurt richten.

Wilt u adverteren in de Leidsebuurtkrant?
Lees hieronder meer over voorwaarden en advertentietarieven.

Adverteren in de Leidsebuurtkrant

De Leidsebuurtkrant, oplage 2.200 exemplaren, wordt verspreid in de Leidsebuurt en wordt
ook verzonden aan de raadsleden van de gemeente Haarlem. Een digitale versie wordt aan
medewerkers van Spaarnelanden en aan aan ons gerelateerde ambtenaren verzonden
De krant verschijnt vier keer per jaar:

 • begin maart, deadline: 7 februari
 • begin juni, deadline: 7 mei
 • begin september, deadline: 7 augustus
 • begin december, deadline: 7 november

Als adverteerder krijgt u, indien gewenst, per nummer twee extra exemplaren om aan uw
relaties of klanten te presenteren.

Voorwaarden voor een advertentie in de Leidsebuurtkrant

Onze krant wordt gemaakt door een professionele vormgever. Hij verzoekt u bij het maken
van uw advertentie het volgende in acht te nemen:

 • Gelieve advertenties kant-en-klaar aan te leveren, bij voorkeur in kleur in PDF
  formaat. Geen jpg’s of andere bestanden.
 • Het pdf wordt ter goedkeuring beoordeeld door de vormgever.
 • Formaat achtste pagina: 89 breed en 61 mm hoog.
 • Formaat kwart pagina: 89 breed en 127 mm hoog.
 • Wij verzoeken u geen kader te gebruiken en 3 mm extra ruimte aan te houden. De vormgever plaatst de advertentie dan zelf in een kader. De 3 mm ruimte is voor een beetje speling. In die 3 mm mag in principe geen tekst staan, wel lijnen en vlakken die tot de rand van de advertentie moeten of mogen lopen.

Advertentietarieven

Achtste pagina per jaar:€ 99,00(p/editie: € 24,75)
Kwart pagina per jaar:€ 180,00(p/editie: € 45,00)
Halve pagina per jaar:€ 365,00(p/editie: € 91,25)
Hele pagina per jaar:€ 700,00(p/editie € 175,00)
advertentietarieven Leidsebuurtkrant

Tijdsduur en opzeggen

Eenmalig een advertentie plaatsen is niet mogelijk. Als u start met adverteren in onze krant, is
dat altijd voor de rest van het jaar. Opzeggen kan alleen aan het eind van het kalenderjaar,
vóór 31 december.
Heeft u vragen of opmerkingen, stuurt u dan een mail naar advertenties@leidsebuurt.nl.

Advertorials

Het is ook mogelijk een advertorial te plaatsen. Dat is een artikel over uw bedrijf, product of dienst in een informerende stijl. Hieronder kunt u meer lezen over de voorwaarden voor een advertorial.

Voorwaarden advertorial in de Leidsebuurtkrant

Aan het laten plaatsen van een advertorial in de Leidsebuurtkrant zijn enkele richtlijnen en voorwaarden verbonden. Hieronder de toelichting daarop. De Leidsebuurtkrant heeft een oplage van 2200 en wordt huis aan huis in de Leidsebuurt verspreid. Tevens ontvangen alle raadsleden het college van B&W een exemplaar. Een digitale versie wordt aan medewerkers van Spaarnelanden en aan aan ons gerelateerde ambtenaren verzonden

Plaatsingsbeschikbaarheid

De Leidsebuurtkrant plaatst maximaal 2 advertorials per editie. De Leidsebuurtkrant kan alleen bij benadering aangeven wanneer een advertorial geplaatst kan worden.

Inhoud advertorial

Een advertorial moet een duidelijk inhoudelijke boodschap hebben. De inhoud dient positief van aard te zijn en geen schreeuwerige, niet ethische of moreel ontoelaatbare uitingen te bevatten. De inhoud dient een informatief karakter te hebben dat past bij de Leidsebuurtkrant en bij voorkeur iets toevoegen aan de lezers van de Leidsebuurtkrant.
De redactie van de Leidsebuurtkrant heeft te allen tijde het recht om de uiting niet te plaatsen als deze niet voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen.

 • De advertorial dient ongeveer 250 woorden voor een halve pagina en 350 woorden voor een hele pagina te bevatten en met beeld te worden aangeleverd.
 • De advertorial bevat geen auteursnaam.
 • De advertorial bevat de naam van de adverteerder.
 • Maximaal één aanbod van een artikel/dienst/service per advertorial.
 • Maximaal 1 afbeelding per advertorial (Hogeresolutieafbeelding,
 • minimaal 2MB).
 • Maximaal 1 hyperlink die verwijst naar een website per advertorial.
 • Volledige betaling dient 3 weken vóór plaatsing ontvangen te zijn.
 • Let op dat er geen restitutiemogelijkheid is nadat de opdracht tot het plaatsen van een advertorial verstrekt is.
 • De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en kopij ligt volledig bij de opdrachtgever.
 • De uiterlijke aanleverdatum wordt door de redactie doorgegeven.
 • De verantwoordelijkheid om aan de voorwaarden op deze pagina te voldoen ligt eveneens volledig bij de opdrachtgever.
 • De redactie van de Leidsebuurtkrant behoud zich het recht om kleine wijzigingen in de aangeleverde tekst aan te brengen.
 • De kosten voor een advertorial zijn € 200,00 voor een hele pagina en € 100,00 voor een halve pagina.
 • Mocht de adverteerder willen dat de redactie een tekst schrijft dan is dat mogelijk, onder de voorwaarden dat zoveel mogelijk informatie gegeven wordt, aangegeven wordt wat het doel is van de advertorial en beeldmateriaal wordt bijgeleverd, waar de redactie een keuze uit kan maken. De opmaak kan worden gedaan tegen betaling van € 25,00

Feedback

U heeft recht op één feedbackronde. Bij oplevering van een kant en klaar verhaal, zal de redactie streven om één week na oplevering een aangepaste versie met u te delen. Mocht u wensen dat de redactie een advertorial voor u schrijft, dan dient u rekening te houden met een minimale doorlooptijd van vier weken. Graag ontvangen wij de feedback / het akkoord uiterlijk op het moment dat de eindredactie staat ingepland.

Correspondentie over het plaatsen en aanleveren van een advertorial via advertenties@leidsebuurt.nl