Hoe democratisch werken wij in de gemeente Haarlem?

Vindt u dat Haarlemmers voldoende de ruimte krijgen om mee te praten, mee te denken, mee te doen of zelfs mee te beslissen als zij dat willen? 

Om daarachter te komen kunnen Haarlemmers meedoen aan de Quick Scan Lokale Democratie. Ben jij Haarlemmer? Vul dan de korte online-vragenlijst in!

Maak kans op vrijkaarten

Onder de deelnemers worden vijf gratis kaarten voor het toneelstuk In Search for Democracy 3.0 verloot. De voorstelling wordt op 30 april 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding gespeeld.

De vragen worden ingevuld door inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen samenwerken.

Uitkomsten

De antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport. Dat rapport gaan de gemeenteraad, het college en de ambtenaren gebruiken om met inwoners samen te werken aan een nog betere lokale democratie. Deelnemers kunnen hun e-mailadres achterlaten en worden dan op de hoogte gehouden van de uitkomsten en het vervolg.

Voor vragen of hulp bij het invullen kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen met: Linde Middel programmateam Nieuwe Democratie, tel: 14023 of nieuwedemocratie@haarlem.nl.

Van haarlem.nl