Motie: “Oost West Tuin Best” aangenomen bij ontwikkelvisie Zijlweg

Er moet een ecologisch beheerplan komen voor het gebied ten noorden van de Brouwersvaart bij het Westelijk Tuinbouwgebied en de spoorzone driehoek. Deze gebieden liggen in de zogeheten ‘ontwikkelzone Zijlweg’.

Bij het aannemen van de ontwikkelvisie Zijlweg heeft de raad het accent op de ecologie in het gebied versterkt door middel van het aannemen van de motie “Oost West Tuin Best”. De indieners van de motie; D66, Hart voor Haarlem, SP en ChristenUnie, LH en GroenLinks, willen dat bij de ontwikkelstrategie een plan komt voor de ecologie van het groen in het gebied aan de overkant van het Houtmanpad en in de spoorzone driehoek. De partijen willen hiermee de ecologische Oost West verbinding en daarbij de natuur in Haarlem versterken. Er moet, met hulp van de stadsecoloog een strategisch plan komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het gebied te versterken. Lees verder op haarlem.nieuws.nl