Openbare bewonersvergadering in het Badhuis op 20 juni 2022

Leidsebuurt

In de Leidsebuurt krijgen we te maken met een aantal uitdagingen. De wijkraad heeft zich de afgelopen ingezet voor meer verkeersveiligheid en vergroening van de openbare ruimte. Maar er zijn nog meer uitdagingen, zoals energietransitie, wateroverlast, handhaving en sociale cohesie. Hoe gaat het met de Leidsebuurt? Wat kan er beter? Heb jij ideeën, plannen of wensen? De wijkraad wil het graag van je horen. Op 20 juni 2022 is er een openbare bewonersvergadering in het Badhuis (vanaf 19.30). Laat je stem horen! Met jouw bijdrage kunnen we plannen maken om in samenwerking met de gemeente onze mooie wijk nog mooier te maken.