Raadscommissievergaderingen donderdag 18 juni 2020

Op 18 juni vergaderen commissie Beheer en commissie Bestuur om 17.00 uur. Commissie Beheer vergadert in de Zijlpoort en commissie Bestuur vindt plaats in de raadzaal. 

Vanwege de coronamaatregelen mag bij beide vergaderingen geen publiek aanwezig zijn.

Agenda Commissie Beheer

Agenda Commissie Bestuur

Inspreken

Op 18 juni is er zowel in commissie Beheer als in commissie Bestuur rond 19.30 uur spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen).

Daarnaast kan er ingesproken worden bij de punten die op de agenda staan: aanmelden als inspreker.

Live volgen van de vergaderingen

U kunt niet fysiek aanwezig zijn bij de commissievergaderingen. U kunt alle vergaderingen zowel live als achteraf volgen via haarlem.notubiz.nl.

Van haarlem.nl