Regels voor wijkraden aangepast en klaar voor inspraak

De wijkraadsverordening, waarin alle regels staan voor de wijkraden, wordt aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp verordening op de wijkraden 2020 woensdag 28 oktober vrijgegeven voor inspraak. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.

Haarlem was de eerste stad met wijkraden. De eerste wijkraadsverordening stamt uit 1974 en de eerste wijkraad werd in de Leidsebuurt opgericht. Wijkraden krijgen subsidie om de belangen te behartigen van de bewoners en ondernemers in de wijk. Tot nu toe werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over alle wijken die Haarlem telt. Ook de wijken zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld verdeeld over de bestaande wijkraden. Als een nieuwe wijkraad wordt opgericht wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.

De nieuwe verordening is duidelijker geworden op een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe een wijkraad opgericht kan worden. Procedures uit het verleden lieten zien dat in de oude tekst ruimte was voor discussie. Ook de gebiedswethouders hebben een prominentere rol gekregen in de verordening.

De komende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven op de concept wijkraadsverordening. Daarna wordt het concept aangepast en volgt de definitieve nieuwe wijkraadsverordening.

Kijk voor meer informatie over de inspraakprocedure op www.haarlem.nl/wijkraadsverordening.

Van haarlem.nl