Toeristenbelasting voor Airbnb verhuur in Haarlem eenvoudiger door samenwerking

De gemeente Haarlem heeft een overeenkomst gesloten met het verhuurplatform Airbnb. Hierin is geregeld dat Airbnb per 1 januari 2021 de toeristenbelasting rechtstreeks bij de Airbnb verhuurder (host) int en afdraagt aan Cocensus, de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke belastingen in Haarlem. Dit maakt het voor de gemeente, Cocensus en hosts op Airbnb eenvoudiger om toeristenbelasting af te dragen. Deze werkwijze is in Amsterdam al zeer succesvol gebleken. Haarlem is na Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die een dergelijke overeenkomst sluit.

In Haarlem moet per overnachting toeristenbelasting opgegeven en afgedragen worden voor alle particuliere vakantieverhuur. Dit is een bewerkelijk proces voor zowel de verhuurder als de gemeente. Door de overeenkomst met Airbnb, dragen Haarlemmers die via Airbnb verhuren voortaan rechtstreeks en automatisch toeristenbelasting af via het platform. De nieuwe overeenkomst treedt per 1 januari in werking. Airbnb informeert iedereen die in Haarlem via het platform verhuurt persoonlijk.

Gastvrij en in balans

Haarlem is een gastvrije stad. Particuliere vakantieverhuur is daarom van harte welkom, maar de gemeente is wel actief om wildgroei te voorkomen en een goede balans te behouden. Door de samenwerking met Airbnb wordt het makkelijker en eerlijker voor verhuurders onderling, maar ook voor de hotels in Haarlem. 
Om bijvoorbeeld meer grip te krijgen op de omvang van deze populaire vorm van logies, is in 2019 de Huisvestingsverordening aangepast. Hierin is opgenomen dat een eigenaar maximaal 30 dagen per kalenderjaar zijn woning mag verhuren aan niet meer dan 6 personen (waarvan 4 volwassenen) en dat een meldingsplicht geldt. 

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/particuliere-vakantieverhuur en het collegebesluit (agendapunt 17).

Van haarlem.nl