De openbare ruimte: tips en regels

Mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator, rolstoel of taststok zijn nu vaak gedwongen om op de rijbaan te lopen, terwijl ze het recht én de plicht hebben om op de stoep te lopen. Dat wordt al steeds moeilijker door plaatsing van bijvoorbeeld ondergrondse containers, parkeermeters en oplaadpalen. 
Er zijn dingen waar u rekening mee moet houden om de stoep voor uw huis zo toegankelijk mogelijk te maken. In het kort:

 • Tussen uw huis en het straatmeubilair moet minimaal 1 meter vrije ruimte zijn. Dat zijn ruim 3 standaard stoeptegels. Deze norm hanteert de gemeente.
 • Tussen uw huis en voorwerpen op de rijbaan moet minimaal 1,5 meter vrije ruimte zijn. Dat zijn 5 standaard stoeptegels. Deze norm hanteert de gemeente.
 • Is uw stoep smaller dan 1 meter? Dan is er geen ruimte voor een bankje, beplanting of fietsen.
 • Tot 2,4 meter boven straatniveau mogen voorwerpen niet de vrije ruimte belemmeren (zoals beplanting en vlaggen). Deze norm hanteert de gemeente.
 • Moeten de fietsen per se voor uw gevel staan of kunnen ze in het openbare fietsenrek?
 • Steekt de achterkant van de fiets in het openbare rek niet te ver uit, zodat de stoep alsnog geblokkeerd wordt?
 • Fietsen op een standaard nemen meer ruimte in dan fietsen tegen de gevel.
 • Fietsen naast elkaar nemen meer ruimte in dan fietsen achter elkaar.
 • Hou rekening met uitstekende delen als een fietsstuur of overhangende beplanting. Blinden/slechtzienden ‘zien’ met hun taststok geen overhangende takken en rolstoelers moeten vaak uitwijken voor fietssturen op ooghoogte. Blinden/slechtzienden krijgen regelmatig een fietsstuur in hun kruis of buik.
 • Zorg ervoor dat beplanting niet te breed groeit, dus snoei regelmatig of vervang de beplanting. Als een rolstoeler of iemand met een taststok ‘door een heg’ moet, kan hij er natte kleren, insecten of schrammen in zijn gezicht of nek aan overhouden.
 • Laat kinderspeelgoed en kettingsloten niet rondslingeren op de stoep.
 • Parkeer de auto alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg ervoor dat de auto geen vrije doorgang of helling (ramp) blokkeert. Parkeren dichtbij huis kan lastig zijn, maar bedenk dat iemand die zich al moeilijker verplaatst, door uw actie langer onderweg kan zijn naar haar/zijn bestemming.
 • Parkeer de auto niet (te ver) op de stoep. Zeker niet op plaatsen waar de stoep al smal is.
 • Klap de spiegels van uw auto in. Het beschermt de spiegels tegen ‘slordige’ weggebruikers en het voorkomt gekneusde ribben bij blinden en slechtzienden (echt gebeurd!).

Informatie van de gemeente Haarlem

Kijk hier voor informatie over de regelgeving van de gemeente Haarlem.

Obstakels in de wijk

Ervaringsdeskundigen uit de Leidsebuurt verzamelen foto’s en video’s van willekeurige obstakels. Zie: Obstakels in de wijk

Deurhangers

Heeft u een deurhanger gekregen, wilt u deurhangers aanvragen of heeft u klachten over de deurhangers? Kijk hier voor meer informatie.

Melding doen bij de gemeente

Via de website van de gemeente Haarlem of telefoonnummer 14023 kunt u melding doen over problemen in uw woonomgeving, een vraag stellen of een zorgmelding doen. U kunt de melding doen met of zonder DigiD. Verwacht niet meteen antwoord van de gemeente. Door drukte duren de wachttijden vaak langer dan staat aangegeven. 

Wat doet de gemeente

Instanties als de wijkraad hebben voortdurend contact met de gemeente. Vaak vragen aanpassingen een lange adem, omdat de gemeente Haarlem groter is dan alleen de Leidsebuurt. Daarbij kosten aanpassingen geld en daar moeten potjes voor zijn. Wie echter oplet, ziet dat er weldegelijk in de wijk gewerkt wordt. Zo zijn recentelijk hellingen (ramps) aangepast en is de toegankelijkheid van verschillende ondergrondse containers verbeterd.
Alleen klagen heeft geen zin: meld problemen bij de wijkraad of de gemeente!