Funderingen

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Er zijn 2 soorten funderingen: (houten) palen en staal (geen paalfunderingen). Bij beide soorten is er kans op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Algemene informatie funderingen

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

De gemeente Haarlem heeft een digitaal funderingsloket en een servicepunt waar u terecht kunt met vragen over funderingen, het doen van onderzoek en begeleiding. Wanneer u ondersteuning wilt kunt u een e-mail sturen naar funderingen@haarlem.nl of langsgaan op het inloopspreekuur. Meer informatie over het inloopspreekuur vindt u onder het kopje Inloopspreekuur.

De stappenplannen geven advies over hoe u funderingsproblemen kunt oplossen. Aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan oplossen funderingsproblemen (pdf)
Stappenplan financiering funderingsherstel (pdf)

Inloopspreekuur Leidsebuurt

De maandelijkse inloopspreekuur zijn in het Badhuis (Leidseplein 49). Hier kunt u terecht voor begeleiding en voor vragen over funderingen. De spreekuren zijn op: 18 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 8 september, 20 oktober, 10 november en 8 december. Alle spreekuren zijn van 19.00 tot 20.00 uur in het Badhuis.

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Krijgt u de financiering voor het herstel van uw fundering niet rond? Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunt u een lening voor funderingsherstel afsluiten. Om een lening af te kunnen sluiten moet onder andere uit onderzoek blijken dat de fundering binnen 5 jaar hersteld moet worden.

Wilt u in aanmerking komen voor een lening via het Fonds? Vul dan het online formulier Funderingslening in of neem contact op via funderingen@haarlem.nl.

Lees meer op de website Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.  

Bouwvergunning (omgevingsvergunning)

Als u uw fundering laat herstellen heeft u een bouwvergunning nodig. Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u normaal gesproken leges (kosten) betalen. Maar voor een vergunning voor funderingsherstel hoeft dat niet. Als in de vergunning sprake is van een deel verbouwing en een deel funderingsherstel moet u over het deel verbouwing wel leges betalen. Over het deel voor het funderingsherstel hoeft u geen leges te betalen.

Meer informatie over de bouwvergunning vindt u op www.haarlem.nl/bouwvergunning.

Handhaving

De eigenaar van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Dus ook voor het herstellen van de fundering. De fundering moet per bouwblok worden hersteld. Soms komt het voor dat een deel van de eigenaren de fundering niet wil of kan herstellen, waardoor het funderingsherstel van het bouwblok stilstaat. Volgens de woningwet mag de gemeente dan ingrijpen en de eigenaar verplichten de fundering van zijn woning te herstellen.
 
Beleidsregel funderingsherstel (overheid.nl)

Links

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen door een mail te sturen naar funderingen@haarlem.nl of langs te gaan op het inloopspreekuur (zie hierboven onder het kopje ‘inloopspreekuur’).