Funderingen

In Nederland hebben veel woningen te maken met funderingsproblemen. Er zijn 2 soorten funderingen: (houten) palen en staal (geen paalfunderingen). Bij beide soorten is er kans op funderingsproblemen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over funderingsproblemen, informatie over hoe u onderzoek kunt doen en hoe u een fundering kunt laten herstellen.

Algemene informatie funderingen

Aanpak funderingsproblemen: stappenplannen

De gemeente Haarlem heeft een digitaal funderingsloket en een servicepunt waar u terecht kunt met vragen over funderingen, het doen van onderzoek en begeleiding. Wanneer u ondersteuning wilt kunt u een e-mail sturen naar funderingen@haarlem.nl.

De stappenplannen geven advies over hoe u funderingsproblemen kunt oplossen. Aan deze adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan oplossen funderingsproblemen (pdf)
Stappenplan financiering funderingsherstel (pdf)

Lening Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Krijgt u de financiering voor het herstel van uw fundering niet rond? Met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kunt u een lening voor funderingsherstel afsluiten. Of je in aanmerking komt, hoe je kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn vind je op de website van het Fonds duurzaam Funderingsherstel.  

Bouwvergunning (omgevingsvergunning)

Als u uw fundering laat herstellen heeft u een bouwvergunning nodig. Voor het aanvragen van een bouwvergunning moet u normaal gesproken leges (kosten) betalen. Maar voor een vergunning voor funderingsherstel hoeft dat niet. Als in de vergunning sprake is van een deel verbouwing en een deel funderingsherstel moet u over het deel verbouwing wel leges betalen. Over het deel voor het funderingsherstel hoeft u geen leges te betalen.

Meer informatie over de bouwvergunning vindt u op www.haarlem.nl/bouwvergunning.

Handhaving

De eigenaar van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Dus ook voor het herstellen van de fundering. De fundering moet per bouwblok worden hersteld. Soms komt het voor dat een deel van de eigenaren de fundering niet wil of kan herstellen, waardoor het funderingsherstel van het bouwblok stilstaat. Volgens de woningwet mag de gemeente dan ingrijpen en de eigenaar verplichten de fundering van zijn woning te herstellen.
 
Beleidsregel funderingsherstel (overheid.nl)

Links