Fysieke toegankelijkheid

Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid / Langer Zelfstandig Wonen

Ook op wijkniveau vinden toegankelijkheidsinitiatieven plaats. De Werkgroep Fysieke Toegankelijkheid / Langer Zelfstandig Wonen is een actieve groep in Leidsebuurt. Deze groep zet zich in voor aanpassingen in de openbare ruimte om de fysieke toegankelijkheid te bevorderen. Denk hierbij aan het verlagen van de trottoirbanden bij hoeken en ondergrondse afvalcontainers, het op de juiste hoogte brengen van verkeersborden, het snoeien van laag overhangend groen zodat slechtzienden en blinden er niet tegenaan lopen endoor het aanpassen van de verkeerscirculatie zodat gebruikers met een rollator, (elektrische) rolstoel, kinder- of wandelwagen veiliger van de rijweg gebruik kunnen maken. Daarnaast startte de werkgroep een bewustwordingscampagne. Hiervoor ontwikkelde zij een brochure ‘Samen’ en een deurhanger met bijbehorende website.

Kijk voor meer informatie op de themapagina’s.

Ambassadeurs van de Toegankelijke Stad

De ambassadeurs zetten zich in voor een stad die voor iedereen toegankelijk is, of je nu een beperking hebt of niet. Op de website van de ambassadeurs kun je lezen wat ze doen en wat je zelf kunt doen voor een toegankelijk Haarlem. Ook verzamelen we lokaal en algemeen nieuws over toegankelijkheid. Maar liefst drie van de elf ambassadeurs wonen in de Leidsebuurt. Zie toegankelijkhaarlem.nl.