Vergadering van de wijkraad Leidsebuurt

Leidsebuurt

De wijkraad vergadert een keer per maand op de eerste woensdagavond van de maand in het Badhuis. De eerstvolgende vergadering is woensdag 6 oktober 2021 in het Badhuis. Heb je iets te bespreken met de wijkraad en wil je langskomen? Stuur een mailtje naar wijkraad@leidsebuurt.nl.

Openbare bewonersvergadering

Op 13 oktober is er een openbare bewonersvergadering in het Badhuis. We bespreken dan onder meer het verkeersplan voor de Leidsebuurt. Ook voor deze bewonersvergadering zijn alle bewoners van harte welkom.