Handhaving

Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kunt u urgente handhavingszaken melden, de meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023 511 4950. De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Werkzaamheden van de handhavers

Toezicht

Handhavers van de gemeente werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Zij treden onder andere op tegen parkeeroverlast, afval op straat, overlast van jeugd, hondenpoep, fietswrakken of fout gestalde fietsen, horecaoverlast en overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in het voetgangersgebied). Zij handhaven de gemeenteregels. Deze regels staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast handhaven ze de Wegenverkeerswet en Drank en Horecawet. Alle handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij mogen een bekeuring uitschrijven en als het nodig is geweld en handboeien gebruiken.

Afhandeling van meldingen

Heeft u online of telefonisch bij de gemeente een melding gedaan over bijvoorbeeld parkeeroverlast dan gaan de handhavers de situatie bekijken en daarop handelen.

Handhaving op YouTube, Twitter en Instagram

Bekijk op YouTube het filmpje Handhaving dat werkt!
Of volg Handhaving op Twitter @Handhaving023 en Instagram @Handhaving023.