Leidsebuurtkrant winter 2022

Het Herfst nummer van de Leidsebuurtkrant niet ontvangen? De Leidsebuurtkrant is ook online beschikbaar.  In deze Leidsebuurtkrant aandacht voor een ondernemer uit de buurt, dit keer een uitvaartondernemer. Goed nieuws: na jaren van discussie is …

Leidsebuurtkrant herfst 2022

Het Herfst nummer van de Leidsebuurtkrant niet ontvangen? De Leidsebuurtkrant is ook online beschikbaar. In dit Herfstnummer vind je weer een bijdrage van de kinderredactie, tips voor energiebesparing en een verhaal over Muis en Maté. …

Verslag Bewonersvergadering 2022

In juni is de jaarlijkse bewonersvergadering voor bewoners van de Leidsebuurt gehouden. Van die bijeenkomst is een verslag beschikbaar. In het verslag heeft de wijkraad actiepunten opgenomen en aangegeven wat er met de actiepunten inmiddels …