Experts gezocht voor expertgroep omgevingsvisie

De gemeente Haarlem werkt aan de Omgevingsvisie voor de stad, die dit jaar wordt opgesteld. Het is een compleet toekomstbeeld voor Haarlem waarin verschillende thema’s worden opgenomen. De omgevingsvisie schetst hoe we Haarlem richting 2040 verder kunnen ontwikkelen. En hoe we alle kwaliteiten die Haarlem al heeft kunnen behouden. De gemeente organiseert een aantal gesprekken in de stad en gaat graag in gesprek met experts.

Afgelopen jaren zijn er meerdere visies of documenten samen en in gesprek met de stad gemaakt. Bijvoorbeeld de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR), de Economische visie, de Toekomstvisie en de verschillende ontwikkelvisies. Dit zijn allemaal bouwstenen voor de omgevingsvisie. We bundelen deze informatie en vullen het aan met nieuwe kennis. Dit leidt tot één overkoepelende visie voor de stad: de Omgevingsvisie. De thema’s die hierin verweven zijn, zijn Economie, Stedelijke bereikbaarheid, Ecologie en recreatie, Sociaal weefsel, Verstedelijkingsdynamiek, Klimaatadaptatie, Energietransitie,Gezondheid en Stad bij nacht.

Bent u een expert en praat u graag mee?

Dan is het belangrijk dat u:

  • inwoner van Haarlem bent, in Haarlem werkt of actief bent;
  • ervaring met of kennis van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, woningbouw, landschapsarchitectuur, gezonde openbare ruimte, omgevingspsychologie of stedelijke economie heeft;
  • op een opbouwend, positief kritische manier wilt meedenken;
  • vanuit eigen expertise integraal en vanuit breed perspectief mee wilt denken over de Omgevingsvisie Haarlem;
  • vrijwillig wilt deelnemen;
  • kunt deelnemen aan de bijeenkomst op 28 mei.
  • Daarnaast is het belangrijk om te weten dat we maximaal 12 mensen selecteren. Uiterlijk 21 mei maken we een selectie en zorgen voor een mix aan verschillende experts.

Aanmelden

De expertsessie is in principe eenmalig. De bijeenkomst vindt plaats op 28 mei, van 15.30 tot 17.30 uur. Wilt u deelnemen aan de expertgroep en meepraten op 28 mei? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@haarlem.nl. Wanneer we meer dan 12 aanmeldingen hebben, maken we een selectie.

Inwoner maar niet expert?

Bent u inwoner van Haarlem maar niet persé expert op een van de gebieden hierboven, maar wilt u wel graag meepraten? Er volgt een uitnodiging aan inwoners van Haarlem voor bijeenkomsten waarin de gemeente inwoners mee wil nemen in de mogelijke ideeën voor de toekomst van de stad Haarlem. Ook gaan we dan graag in gesprek. Houdt u www.haarlem.nl/omgevingswet/visie in de gaten, voor data waarop deze bijeenkomsten plaatsvinden.

Van haarlem.nl