Haarlems Kompas voor Initiatieven

Onlangs is het Haarlems Kompas voor Initiatieven gerealiseerd. Deze informatieve waaier biedt Haarlemmers met een idee handvatten om met de gemeente in gesprek te gaan. In het Kompas staat een overzicht van de thema’s die de gemeente belangrijk vindt en meeneemt in de beoordeling van een bewonersinitiatief. Per thema is een aantal vragen geformuleerd die initiatiefnemers en medewerkers van de gemeente met elkaar kunnen bespreken. 

Naast het overzicht van de thema’s die de gemeente belangrijk vindt, kan een initiatiefnemer met het Kompas ook kijken in hoeverre het idee al uitgewerkt is. En waar nog extra aandacht of actie nodig is. Toch wil wethouder Botter het beslist geen checklist noemen: “Het Kompas biedt richting aan ondernemende Haarlemmers die een initiatief voor de stad willen ontwikkelen. Het Kompas geeft aan welke aspecten relevant zijn voor het formuleren van een voorstel. In die zin is het te beschouwen als een hulpmiddel en houvast.”

Meer informatie over het Kompas? Kijk op www.haarlem.nl/in-gesprek-met-de-gemeente. Op deze pagina staat alle informatie over het kompas. Hierin is ook een vragenlijst opgenomen, met per thema een aantal richtinggevende vragen. De initiatiefnemer kan deze vooraf lezen, geheel of gedeeltelijk voor zichzelf invullen óf al doorsturen naar de gemeenteambtenaar met wie hij/zij contact heeft over het idee. Dit is de keus van de initiatiefnemer; hij/zij kan de manier kiezen die voor hem/haar het fijnst werkt.

De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer samenwerking met partners aangaan om Haarlem sociaal, veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden. Ga voor meer informatie naar www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad/ en meldt u zich aan voor de nieuwsbrief.