Wie verdient een lintje?

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u diegene nu voordragen voor de jaarlijkse lintjesregen! Dit kan tot 1 juli 2020.

Veel Haarlemmers zetten zich vrijwillig in voor onze samenleving. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden zij in het zonnetje gezet. Maar dan moet iemand anders hen wel eerst voordragen. U bijvoorbeeld! 

Wie kunt u voordragen?

U mag in principe iedereen voordragen. Dus ook uw eigen vader of moeder, familie of vrienden. Een voorwaarde is dat de kandidaat zich langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Met ‘langere tijd’ wordt een periode bedoeld van minimaal 15 jaar. Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan. Op www.haarlem.nl/koninklijke-onderscheiding leest u meer over de voorwaarden. U kunt het voorstelformulier tot 1 juli 2020 insturen. 

Bijzondere gelegenheid

De meeste lintjes worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Maar het kan ook op een ander moment. Vaak gaat het dan om een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld wanneer iemand afscheid neemt van de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt. Of tijdens het jubileum van de vereniging waarvoor hij of zij zich heeft ingezet. U moet de aanvraag hiervoor minimaal 5 maanden voor de uitreikingsdatum insturen. 

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/koninklijke-onderscheiding of bel met Mildred Hulsebos-Jansen Schipper van de gemeente Haarlem via 023 – 511 3001 (vrijdag afwezig).

Van haarlem.nl