Informatie over openstelling Houtvaart

SRO, het bestuur van de Vrienden van de Houtvaart en de Gemeente Haarlem onderzoeken de mogelijkheid of de Houtvaart open kan op basis van de eisen van het RIVM en het zwemprotocol. De Gemeente Haarlem zal hierover een besluit nemen. Het besluit zal gepubliceerd worden op de sites van SRO (www.sro.nl)  en van de Vrienden van de Houtvaart (www.houtvaart.nl). Bezoek daarom regelmatig deze sites. Wie nu wil zwemmen kan zich aanmelden bij de zwembaden De Planeet en Het Boerhaavebad. Kijk hiervoor op de site van SRO.