Bomen Leidsebuurt

Het gemeentebestuur heeft besloten Haarlem te vergroenen en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Ze wil dat er extra bomen worden geplant in de meest versteende wijken van de stad.
In 2018 zijn er in de Leidsebuurt al 30 bomen geplant, en ook in 2019 komen er extra bomen bij.

Voor half november komen er in de Leidsebuurt 48 bomen bij. Zie de lijst met alle plekken waar deze bomen worden geplant. De wijkraad Leidsebuurt heeft geholpen de buurt te informeren.

Waarom komen er nieuwe bomen bij in de Leidsebuurt?

De gemeente Haarlem heeft de Leidsebuurt uitgekozen om als eerste te vergroenen. De Leidsebuurt is namelijk een van de meest versteende wijken van Haarlem. Het gevolg kan zijn dat er in deze wijk in de zomer (meer) hittestress kan optreden. Hittestress wil zeggen dat de temperaturen (nog) hoger worden doordat zonlicht weerkaatst en wordt vastgehouden door alle stenen. Door meer bomen te planten kunnen we hittestress verminderen. Tevens zorgen bomen voor een verbeterde luchtkwaliteit en een verbeterde afwatering bij regenbuien.

Welke soorten bomen worden er geplant?

Samen met de wijkraad Leidsebuurt hebben we 4 hoofdsoorten bomen uitgezocht, namelijk de lijsterbes, de geelhout, de perenboom en de elsrijk. De lijsterbes komt alleen op plaatsen waar weinig tot geen overlast veroorzaakt wordt door vallende besjes. De hoofdsoorten worden in grotere aantallen geplant. Daarnaast worden enkele andere soorten geplant. Dit zijn de kleinste boomsoorten die goed in de smalle straten van de Leidsebuurt passen. Het betreft de ijzerhout, het krentenboompje, de magnolia, de judasboom en de blazenboom. Deze bomen worden in kleine aantallen geplant.

We willen graag bomen op de hoeken van de straten zodat er ook niet fout geparkeerd kan worden. Kan dat?

Voor geschikte locaties is de ondergrond onderzocht. Als er kabels en leidingen in de grond zitten, kan er geen boom groeien. Dit is vaak het geval bij de kruisingen. Maar waar het kan, komt een boom.

Wat gebeurt er met de plantenbakken?

De plantenbakken die in de weg staan worden verschoven. Ze worden niet weggehaald.

De 30 bomen van vorig jaar doen het niet zo goed. Worden die vervangen?

De bomen hebben een jaar lang extra water gekregen. Het is mogelijk dat niet alle bomen het droge jaar hebben overleefd. De bomen zullen dit jaar worden onderzocht door Spaarnelanden. Als de bomen het niet hebben gered, zullen ze in het najaar van 2019 of in het vroege voorjaar van 2020 worden vervangen.

Hoe zit het met deze nieuwe bomen? Word daar voor gezorgd?

De 48 bomen die nu worden geplant krijgen ook een jaar lang regelmatig water. Dit moet in principe voldoende zijn om de wortels goed te laten uitgroeien zodat de boom ‘aanslaat’.