Start voorbereidende werkzaamheden bomen planten

In opdracht van gemeente Haarlem start Spaarnelanden vanaf maandag 2 november met de voorbereidende werkzaamheden voor het planten van bomen in Haarlem. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en duurt naar verwachting tot eind 2020.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen, het verwijderen van stobben (boomstronken) en het aanleggen van plaatsen waar de bomen kunnen groeien. Eventuele overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. De voorbereidende werkzaamheden voert Spaarnelanden uit zodat de boomgaten klaar zijn voor het planten.

Planten bomen

Het planten van de bomen staat gepland vanaf 30 november. In totaal gaat het om 354 bomen. 
 

Herplanten van bomen

Voor alle bomen die Spaarnelanden verwijdert in de openbare ruimte, worden nieuwe bomen terug geplant. Ook bomen die door stormschade verwijderd moesten worden, plant Spaarnelanden in deze ronde terug. Waar mogelijk plaatst Spaarnelanden bomen terug op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk, dan plaatst Spaarnelanden bomen terug op een andere locatie.

Plantlijsten

De voorlopige plantlijsten zijn hieronder te vinden. Bomen die onder groot onderhoud vallen, zijn niet opgenomen in deze lijsten. Dit zijn bomen die ouder zijn dan 30 jaar in verhardingen en bomen in het groen die ouder zijn dan 40 jaar. Deze bomen worden op een later tijdstip door gemeente Haarlem ingepland voor herplant. 

Van spaarnelanden.nl