Help, ik zoek een klusser!

Vanaf maandag 21 juni starten BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving met hun gezamenlijke campagne ‘Help ik zoek een klusser!’ Het doel is bij mensen die dit zelf niet (meer) kunnen klusjes in en om het huis te klaren: van loszittende snoeren tot scheef hangende schilderijen en van afbladderend schilderwerk tot kleine timmerklussen. Ze kunnen hun klus aanmelden op de websites van BUUV en VWC. Ook mensen met de kluskriebels die graag willen helpen kunnen zich aanmelden via deze websites.  

Veel klussen blijven lang liggen 

Projectleider van BUUV Thijs de Laat: “Momenteel zien we bij BUUV dat er veel mensen zijn die om wat voor reden dan ook klussen hebben maar die blijven liggen. Soms wel maanden lang en in sommige gevallen zelfs jaren. Veel mensen hebben geen tijd of know how om de klussen aan te pakken. Aan de andere kant zijn er veel Handige Harries in de stad die graag aan de slag gaan. Die twee groepen koppelen we bij BUUV en VWC graag aan elkaar. Vooral klein schilderwerk, timmerklusjes, lampen ophangen en het in elkaar zetten van kasten zijn favoriet. Voor de ‘Help, ik zoek een klusser!’- campagne roepen we dus Haarlemmers op zich te melden als ze wel wat hulp kunnen gebruiken. Ook organisaties als verzorgingstehuizen en speeltuinverenigingen kunnen zich melden als er kleine klussen geklaard moeten worden met behulp van vrijwilligers.” 

Coronaproof vrijwilligerswerk 

‘Help, ik zoek een klusser!’ is coronaproof vrijwilligerswerk. De klusser en de hulpvrager kunnen afspreken een mondkapje te dragen en de anderhalve meter toepassen in en om het huis. Mensen die hulp kunnen gebruiken kunnen zich opgeven via www.haarlem.buuv.nu. Vrijwilligers kunnen via deze website direct online reageren op de oproep van hulpvragers. Van een lampje indraaien tot een keukenmuurtje schilderen: alle inzet wordt ontzettend gewaardeerd. Meld je klus aan of bied je hulp aan via de website van BUUV https://haarlem.buuv.nu/  

Organisaties als verzorgingstehuizen en dagbestedingscentra kunnen vrijwilligers met de kluskriebels oproepen om hulp vragen via de website van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving www.haarlemvoorelkaar.nl.

Haarlemmers die het lastig vinden om zich digitaal aan te melden kunnen natuurlijk ook bellen met BUUV.
Een medewerker van BUUV kan helpen met de klusaanvraag. Telefoonnummer BUUV tijdens kantooruren: 023-551 78 45.