Tegelwippen zaterdag 4 september

NK Tegelwippen

We krijgen ook in de Leidsebuurt steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Minder tegels en meer groen helpen om wateroverlast tegen te gaan. Daarom is er ook dit jaar een NK Tegelwippen, een landelijk evenement dat loopt van 30 maart tot 30 september. Op zaterdag 4 september is er een Buurtactie als onderdeel van dat NK Tegelwippen. Bij het Badhuis kun je dan tegels en zand inleveren (tussen 10.00 en 16.00 uur).

Bonnen en plantjes voor tegels

In ruil voor de ingeleverde tegels krijg je een bon voor tuinaarde of plantjes terug (op=op en maximaal 1 bon per persoon). Geef de verwijderde tegels door op de website www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Dan worden ze meegeteld in het eindklassement. Haarlem staat momenteel op plaats 59 en kan wel wat extra tegels gebruiken.

Vrijwilligers

Het Badhuis is nog op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen op zaterdag 4 september. Hierbij kun je denken aan

  • Tegels naar het Milieuplein rijden;
  • Voorafgaand flyeren in de buurt en actief op social media buurtgenoten uitnodigen om te tegelwippen;
  • Plek zoeken waar we tegels kunnen stapelen en waar een container voor zand kan staan.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Anniek Herder (0653848231) en Minouche Besters (0627027473).