Vanaf 3 maart inspraakronde Haarlemse plannen voor energietransitie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten uiterlijk eind 2021 een zongenaamde ’transitievisie warmte’ vaststellen. Haarlem heeft de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn. Daarmee staat de gemeente voor de
opgave om de komende twintig jaar circa 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen van het aardgasnet los te koppelen. Hoe gaat Haarlem dat aanpakken?

In de ‘Haarlemse transitievisie warmte (concept)’ lees je onder meer welke alternatieven voor gas beschikbaar zijn voor welke buurten en in welke fasen de transitie verloopt. Er is een inspraakperiode voor de visie, zodat alle Haarlemmers kunnen reageren. Die inspraakperiode loopt van 3 maart t/m 14 april 2021. De verwachting is dat de visie in juni 2021 definitief kan worden vastgesteld.

Laat weten wat je ervan vindt! Lees meer over de visie op
https://www.haarlem.nl/gasvrijer/visie/
Inspraak (vanaf 3 maart) op
https://www.haarlem.nl/gasvrijer/visie/inspraak-2/