Bouwnieuws december 2020

Nieuwsbrief Plaza West 15 december 2020

Beste buren,

Met de kerstdagen voor de deur geven wij u graag weer een update over de werkzaamheden op de bouwplaats van Plaza West. We blikken terug op de werkzaamheden die wij de afgelopen periode hebben uitgevoerd en vertellen u welke werkzaamheden er in het nieuwe jaar op de planning staan. Daarnaast vertellen wij u wanneer er niet gewerkt wordt, vanwege de kerstperiode.

Werkzaamheden gebouw 1 & 6

De afbouw van gebouw 1 en 6 is nog steeds in volle gang. De afgelopen periode hebben we de steigers gedemonteerd, waarmee de gebouwen in zijn geheel tevoorschijn zijn gekomen. Het resultaat is goed zichtbaar en daar zijn we trots op! De komende periode gaan we door met de afbouwwerkzaamheden binnenin de woningen, zoals stuc-, tegel- en schilderwerk. Aan de buitenkant gaan we aan de slag met de aanleg van de binnentuinen en het metselen van de tuinmuren.

Openbare ruimte

Verder zijn we gestart met werkzaamheden aan de openbare ruimte rondom gebouw 1 en 6, zoals het aanbrengen van straatwerk en beschoeiingen. Onderstaande foto’s geven een impressie van de werkzaamheden:

Werkzaamheden gebouw 5

Inmiddels is de ruwbouw van Blok 5 gereed. De afgelopen periode hebben we hard  gewerkt aan de afbouw van de gevels en op dit moment brengen we dakbedekking aan en monteren we de gevelkozijnen. Daarnaast zijn we binnenin het gebouw gestart met afbouwwerkzaamheden, zoals stuc-, tegel- en schilderwerk. 

Met het afbreken van de steigers per verdieping komt ook gebouw 5 langzaam in zijn vorm tevoorschijn. We verwachten dat dit gebouw in juni 2021 wordt opgeleverd.

Transport 

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen. Via onderstaand kaartje ziet u de routes van diverse verkeersstromen:

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Van maandag tot en met vrijdag werken we meestal tussen 07:00 en 18:00 uur. Om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij werken dan meestal tussen 07:00 en 14:30 uur en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken. 

Vanwege de kerstperiode zullen er tussen 21 december en 4 januari geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Onze bouwplaats is voorzien van camerabewaking, maar wanneer u verdachte activiteiten op de bouwplaats ziet kunt u dit melden door contact op te nemen met contact@plazawest.nl. In geval van nood adviseren wij u om contact op te nemen met de politie via 0900 8844 / 112. Wij verwachten het niet, maar mochten er onverwachte calamiteiten plaatsvinden waardoor er toch gewerkt moet worden dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Verhuur woningen Plaza West

Inmiddels is de verhuur van de woningen in Plaza West van start gegaan. Wanneer u interesse heeft om hier te wonen of op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen m.b.t. de verhuur, dan kunt u zich inschrijven via de projectwebsite www.hureninplazawest.nl. Op deze website vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen en waar u terecht kunt met overige vragen over de verhuur.

Communicatie en vragen over Plaza West

Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl.

Het zijn door corona helaas andere feestdagen dan we hadden gedacht, maar ondanks dat wensen wij u prettige feestdagen toe en kijken we met elkaar uit naar een gezond 2021.