Bouwnieuws mei 2020

Nieuwsbrief Plaza West 24 april 2020

In deze nieuwsbrief geven wij u graag weer een update over de ontwikkelingen op de bouwplaats van Plaza West. Ook vertellen wij u meer over de verhuur van de appartementen in Plaza West en hoe u hierover op de hoogte kunt blijven.

Werkzaamheden gebouw 1 & 6

Gebouw 1 en 6 krijgen steeds meer vorm. In gebouw 1 verrichten we op dit moment de laatste werkzaamheden aan de dakvloer, zoals het storten van beton. Daarna starten we met de ruwe afbouw van de woningen, waaronder het plaatsen van kalkzandstenen wanden en het monteren van stelkozijnen van de buitengevels. 

De ruwbouw van gebouw 6 is inmiddels gereed en de dakbedekking is gelegd. Dat betekent dat we daar aan de slag gaan met het metselwerk aan de buitengevel aan de kant van de spoorzijde. Ook binnenin gebouw 6 wordt volop gewerkt, onder andere aan de afbouw en het aanbrengen van installaties. Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de binnenplaats van gebouw 6.

Werkzaamheden gebouw 5

De afgelopen periode zijn de damwanden bij gebouw 5 verwijderd. Ook waren we druk bezig met werkzaamheden aan de keldervloer, de wanden van de toekomstige parkeerkelder en de begane grond vloer- en wanden. We zijn nu aanbeland op de eerste verdieping, waar we werkzaamheden uitvoeren aan de betonwanden en aan de vloer. We leggen hier vloerplaten en gaan daarna aan de slag met het storten van beton. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn, gaan we verder met werkzaamheden aan de betonwanden richting de tweede verdieping van dit gebouw.

Maatregelen stof vanaf de bouwplaats

Vanwege het droge weer de afgelopen periode, hebben wij sproeiers op en rondom de bouwplaats geplaatst om stofoverlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast hebben wij ons vrachtverkeer gevraagd om rustig te rijden, zodat er zo min mogelijk stofoverlast wordt veroorzaakt.

18 mei: werkzaamheden achterzijde AH tussen 22:00 en 24:00 uur

Op maandag 18 mei worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de achterzijde van de Albert Heijn. Een condensator die hier nu op het voormalige laad- en losplatform staat wordt verplaatst met behulp van een mobiele kraan, omdat dit platform binnenkort gesloopt wordt. Omdat er koelingen van de Albert Heijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dichtgezet moeten worden en om warmteverlies en bederving te voorkomen, is het nodig om deze werkzaamheden na sluiting uit te voeren tussen 22:00 en 24:00 uur. We hebben hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente, welke is verleend, en vragen om uw begrip.

Vanaf 25 mei: sloopwerkzaamheden voormalige laad- en losplatform AH

Vanaf 25 mei starten de sloopwerkzaamheden aan het voormalige laad- en losplatform van de Albert Heijn. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Hein Heun Sloopwerken en vinden plaats onder de geldende veiligheidsmaatregelen voor de werknemers op de bouwplaats en voor de omgeving. We zullen er alles aan doen om het sloopproces zo zorgvuldig mogelijk en met aandacht voor de buren uit te voeren. Echter, het slopen zal niet onopgemerkt voorbij gaan. De sloopwerkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag.

Transport

Tijdens de werkzaamheden zal er regelmatig transport plaatsvinden. Ons bouwverkeer arriveert en vertrekt via de Eysinkweg en er zal er ook af en toe bouwverkeer via de Westergracht moeten rijden. Langs de Westergracht is een bouwhek geplaatst (voor een klein gedeelte op het voetgangerspad) om zo de veiligheid vanuit de bouwplaats te kunnen waarborgen.

Werktijden en werkzaamheden op zaterdag

Onze werktijden –conform de omgevingsvergunning– zijn maandag tot en met zaterdag van 07:00 tot 19:00 uur. Om onze planning te halen is het noodzakelijk dat wij ook op zaterdagen werken. Wij verwachten dat we de komende periode op zaterdagen tussen 07:00 en 14:30 uur aan het werk zijn en proberen er alles aan te doen om hinder tot een minimum te beperken.

Verhuur woningen Plaza West

Onlangs is de website voor de verhuur van de appartementen van Plaza West online gegaan: www.hureninplazawest.nl. Wanneer u interesse heeft om hier te wonen of op de hoogte wil blijven over de verhuur van de woningen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via deze website.

Communicatie en vragen over Plaza West

Bouwwerkzaamheden zoals hier bij Plaza West gaan niet geruisloos voorbij. Wel proberen we ons werk met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Wij vinden goede communicatie met onze buren van groot belang. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over de bouwplaats of de voortgang van de werkzaamheden, stel ze dan gerust via contact@plazawest.nl

Op onze website vindt u een overzicht waar u terecht kunt met overige vragen.